Par mums

• Rūpniecisko, administratīvo un civilo ēku būvniecība

• Rekonstrukcijas un renovācijas darbi:

             - Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvniecība;

 - Siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvniecība;

 - Elektroietaišu izbūve.

• Lauksaimniecības ēku būvniecība

• Projekti:

             - Atbalsts ES struktūrfondu apgūšanā

 - Projektēšanas risinājumi

 - Konsultācijas projektu realizācijā

• Teritorijas labiekārtošanas darbi:

 - Bērnu rotaļu laukumu izbūve

             - Apzaļumošanas darbi

 - Laukumu, celiņu bruģēšana

• Būvniecības izmaksu tāmju sastādīšana

• Būvuzraudzība